Hva er lynlæring ekurs?

Som leder/mellomleder i offentlig sektor er det travle dager og lite tid til egenutvikling. Vi har troa på at man lærer best når man lærer litt av gangen og samtidig kan knytte det opp mot det man jobber med til daglig. Vi har derfor utviklet Lynlæring ekurs - hvor første serie ut er mellomledelse i praksis.
 

Kommunalkompetanse.no utvikler praktiske og nyttige e-kurs for deg som er mellomleder i offentlig sektor. Vi lar andre ta seg av kompetansepåfyll i faget du leder, mens vi ønsker å bidra til å gjøre deg tryggere på selve lederfaget. Vi har nå utviklet to e-kurs skreddersydd for deg som er mellomleder i norske kommuner. Hvilket fag og hvor mange du leder er irrelevant, våre e-kurs gir deg verktøy og metodikk til å beherske ledererollen best mulig.

 

Vårt e-læringskonsept gir deg gode verktøy for å håndtere praktiske utfordringer i hverdagen. 

Etter å ha fullført e-kursene har du bygget deg en kompetanse som gjør mellomlederhverdagen din enklere. 

Underveis i kurset får du testspørsmål og enkelte refleksjonsoppgaver knyttet til ditt virke. Dette for at du skal sikres et godt utbytte av kurset. 

Når du har fullført kursene får du et kursdiplom som viser hva du har vært igjennom, og som er fin å legge ved cven. 

Foreløpig har vi utviklet 2 praktiske kurs som tar for seg problemstillinger du står ovenfor daglig. Flere nyttige temaer vil bli lansert fortløpende. 


Våre kurs finner du her: 

Lynlæring ledelse

Mellomledelse i praksis